Regisztráció és bejelentkezés
Bejelentkezés
Avatar
Még nem regisztrált?

Legyen tagja közösségünknek!
Az alábbi linken választhat a csatlakozási lehetőségek közül.

Elfelejtett jelszó - Elfelejtett felhasználónév

Emlékezzen rám

 

A hazai Infótörvény (2011. évi CXII. törvény) és a 2018. május 25-től hatályba lépő Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete figyelembevételével a honlap és az általa kínált szolgáltatások igénybevétele során használt adatok kezeléséről és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ezen adatkezeléshez való hozzájárulásról.

1. Az adatkezelő adatai: A honlap és az azon kínált szolgáltatások a Rex Fontana Kft. adatkezelésével valósulnak meg. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, panasz esetén az adatok tulajdonosának jogai a Rex Fontana Kft. megkeresésével érvényesíthetők az alábbiak szerint.

2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltató kizárólag a tevékenységei jogszerű működéséhez illetve a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatokat kezeli, ezekhez kéri az érintett hozzájárulását, amihez a honlap és a szolgáltatások igénybevételével az adatok tulajdonosa hozzájárulását adja.

3. Az adatkezelés célja: szerződéshez, számlázáshoz szükséges adatok nyilvántartása, egyéb szolgáltatáshoz előírt adatok nyilvántartása, online regisztráció és hírlevélküldés.

4. A kezelt adatok köre lehet: Weboldalunk böngészése során számítógépének IP címe, a honlap látogatásának időpontja, földrajzi hely, böngésző típusa kerülhet ideiglenesen rögzítésre. Regisztráció vagy hírlevél feliratkozás esetén név, cím, email cím és/vagy telefonszám, születési hely és idő, cég esetén név, cím, képviselő neve, adószám. 

5. Az adatkezelés időtartama: A vállalkozás a törvényi kötelezettségek szerint tárolja az adatokat.

6. Az érintett jogai: A személyes adatok tulajdonosai élhetnek

- tájékoztatáshoz való jogukkal a személyes adataik kezelésére vonatkozóan, ezt jelen tájékoztató tartalmazza.

- hozzáféréshez való joggyakorlásával: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

– adathelyesbítéshez való jog: az érintett személyek jelezhetik, ha valamely személyes adatuk pontatlan és kérhetik annak javítását.

– törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. A törlést adatkezelő úgy végzi el, hogy az további adatkezelése során ne legyen felhasználható. Amennyiben az adatkezelő más számára is továbbította a személyes adatokat, amelyeknek a törlését kérték, őket is értesíteni kell a törlés kötelezettségéről.

 – az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – ekkor az adatkezelő csak az adatok tárolására lesz jogosult.

– adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf, stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

– tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

7. A személyes adatok tulajdonosai jogaik érvényesítéséhez az alábbiakat vehetik igénybe: jogorvoslati tájékoztatásért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és a Fejér Megyei Bírósághoz.

Weboldalunk sütiket használ, mely segít számunkra, hogy színvonalasabb szolgáltatás nyújthassunk látogatóinknak. Továbbá a weboldal egyes részein személyes adatok megadására is van lehetőség melyek kezeléséről további tájékoztatásért kérjük tekintse meg az adatvédelmi tájékoztatót.